Tiimi vahvistuu

20.08.2021


Karen tiimiin on liittynyt konkarisijoittaja Pekka Viljakainen. Hän on yhtiön partner ja senior advisor. Pekka tuo mukanaan paljon lisää osaamista ja kokemusta sijoituskohteiden kehittämiseen ja erinomaiset kansainväliset suhteet.

Pekka Viljakainen on pitkän linjan yrittäjä- ja yritysjohtaja. Hänen laaja kansainvälinen verkostonsa on syntynyt viimeisen 35 vuoden aikana, hänen toimiessaan sekä operatiivisissa että hallitustehtävissä noin 30 yrityksessä, 20 maassa.

Lue lisää.

Karen Managing Partner Jake Aalto toivottaa Pekan tervetulleeksi osaksi tiimiä ja uskoo, että Pekan pitkä kokemus sijoittamisesta ja yritysten kehittämisestä tuo paljon hyötyä Karen sijoitusprosesseissa ja portfolioyhtiöiden kehittämisessä.

Kare etsii sijoituskohteikseen Suomalaisia keskisuuria yhtiöitä, joiden omistajat haluavat strategisen omistajakumppanin mukaan kehittämään yhtiötä. Kare on arvioinut useita kymmeniä eri yrityksiä ja käynyt omistajien ja johtoryhmien kanssa neuvotteluja mahdollisista mukaan tuloista yhtiöihin.

Kare Investin tiimi haluaa pitkällä aikavälillä kehittää keskisuuria yrityksiä yhä paremmiksi ja rakentaa Suomeen suurempia ja kilpailukykyisempiä yhtiöitä, joiden kannattava kasvu ja uudistuminen on turvattu tulevaisuudessakin.