Kare hankki enemmistön Lajupekista ja laajentaa teollisuussegmenttiä

15.11.2022


Kare Group on 10.11.2022 hankkinut osakekaupalla enemmistön perinteikkäästä Lajupek Oy:sta. Omistus järjesteltiin SORVI FINLAND OY -nimiseen yhtiöön, joka laajentaa Karen sijoituspohjaa teollisuuden toimialalla, jossa Kare toimii jo valmiiksi Finnforellin sijoittajana.

Lajupek Oy on toiminut vuodesta 1972 hienomekaniikan kokonaispalvelun tuottajana, taitajana ja innovoijana. Yhtiöllä on 4,7 miljoonan euron liikevaihto ja se työllistää Hyvinkäällä noin 40 työntekijää. Lajupek Oy on luotettu sopimusvalmistaja ja se kykenee erikoistapauksissakin palvelemaan asiakkaitaan osaavan henkilöstön sekä korkealuokkaisen yhteistyöverkostonsa avulla.

Toteutuneen kaupan tarkoituksena on laajentaa ja vahvistaa Lajupek Oy:n strategista, hallinnollista ja yritysjärjestelyosaamista hallitustyöskentelyn kautta. Yritys tähtää uuden omistajapohjan myötä voimakkaaseen kasvuun. Yhtiön tavoitteena on laajentaa toimintaansa orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta. Lajupek Oy:n hallituksen puheenjohtajana aloittaa Karen associate Jarmo Keto.

”Lajupek Oy on tähän saakka toiminut luotettavana sopimuskumppanina merkittäville suomalaisille teollisuuden toimijoille panostamalla vahvasti asiakaspalveluun omin resurssein. Nyt on luonteva hetki käynnistää Lajupek Oy:n seuraavan vaiheen kasvusuunnitelman toteuttaminen SORVI FINLAND OY:n tukemana. Yhtiön toiminta tulee perustumaan jatkossakin asiakaskeskeisyyteen, mutta laajempien hartioiden myötä kykenemme palvelemaan asiakkaitamme tulevaisuudessa entistä kattavammin. Olemme ylpeitä päästessämme viemään Lajupek Oy:ta kohti seuraavaa kasvuvaihetta yhdessä hienoa työtä tehneen henkilöstön kanssa”, kiteyttää Jarmo Keto.