Kemirasta ja Spinnovasta tunnettu Kim Poulsen Lajupekin ja emoyhtiö SORVI FINLANDIN hallituksen johtoon

28.07.2023


Kemiran johtoryhmässä ja Spinnovan toimitusjohtajana toiminut Kim Poulsen on nimitetty Karen portfolioyhtiön Lajupekin ja sen emoyhtiö SORVI FINLAND OY:n hallituksiin puheenjohtajaksi.

Lajupek on hienomekaniikan valmistukseen erikoistunut yritys, joka on perustettu vuonna 1972. Suunnittelu, laatu, varmistus, koneistus, kokoonpano, testaus ja jälkikäsittely ovat Lajupekin ydintoimintoja. Raaka-aineina ovat kaikki muovit ja metallit alumiinista titaaniin. Lajupek on luotettava sopimusvalmistaja ja pystyy palvelemaan asiakkaitaan erikoistapauksissakin laadukkaan yhteistyöverkostonsa avulla.

Laaja kokemuspohja antaa vauhtia

Kim on taitava johtaja, hallituksen jäsen ja yksityinen sijoittaja, jolla on laaja näkökulma globaaliin liiketoiminnan kehittämiseen. Dynaaminen persoonallisuus ja mukaansatempaava johtamistyyli erinomaisella ihmiskeskeisyydellä. Merkittävä globaali kokemus kuitu-, sellu- ja paperiteollisuudesta, kemianteollisuudesta, puunjalostusteollisuudesta ja rakennusmateriaaliteollisuudesta. Laaja käytännön kokemus monista onnistuneista turnaround ja scaleup-projekteista, suurista investointiprojekteista ja liiketoiminnan kehittämisestä eri maissa Aasiassa, Amerikassa ja Euroopassa. Hänen erikoisalaansa ovat etenkin johtaminen, strategia, kannattavuuden parantaminen, fuusiot ja yritysostot,

Sorvi Finland rakentaa teollisuuden synergiaa

Sorvi Finland on teollisuuden alla toimiva yhtiö, jonka strategiana on saavuttaa merkittävä jalansija suomalaisessa konepajateollisuudessa huolella valituilla yritysostoilla ja kasvaa kehittämällä niiden ulkomaankauppaa. Yhtiön tavoitteena on laajentua orgaanisesti ja yritysostoin. Karen Managing Partner Jake Aalto toivottaa Kimin tervetulleeksi osaksi tiimiä ja uskoo, että Kimin pitkä kokemus kansainvälisten yritysten johtotehtävissä tuo paljon hyötyä yhtiön portfolioyhtiöiden kehittämisessä.